cxnet – Összetett hálózatok az oktatásban

Szerző:

Horváth Árpád

Levélcím:

horvath.arpad kukac roik.bmf.hu

Dátum:
 1. nyár

In English (angolul)

A telepítés részleteiben sokminden elavult lehet. Az angol változat vagy az Ubuntu telepítése az Összetett hálózatok tantárgyhoz hasznos iránymutató lehet.

Előkövetelmények

_images/cxnetdep_hu3.png

A cxnet csomag függőségei

A cxnet legtöbb lehetőségéhez szükséges a IGraph vagy a NetworkX. Az IGraph telepítését angolul a Wikidot részletezi.

Néhány lehetőséghez szükséges:

A legtöbb előkövetelmény teljesítését az Az IGraph telepítése és használata, a A NetworkX telepítése és használata és a Pylab telepítés és indítás szakaszban ismertetett módon teljesíthetjük Ubuntu és Debian alatt.

A cxnet telepítése

Egyik lehetőség, hogy a szokásos telepítési módszert alkalmazzuk. Letöltjük a forrást (.tar.gz) a Python Package Indexről és telepítjük:

wget http://pypi.python.org/packages/source/c/cxnet/cxnet-0.2.tar.gz
tar xzf cxnet-0.2.tar.gz
cd cxnet-0.2
python setup.py install

UNIX/Linux rendszereken az utolsó lépéshez adminisztártornak kell lenni, tehát használja a su vagy sudo parancsok egyikét, ha nem root.

A network evolution használatához a forráskönyvtárban kell dolgozni, úgyhogy ez a módszer ajánlatos, vagy a Bazaar-ral történő letöltés:

bzr branch http://www.arek.uni-obuda.hu/cxnet

A másik lehetőség a telepítére, ha telepítve van az easy-install vagy a pip akkor csak a megfelelő sort kell beírni:

easy-install cxnet
or
pip install cxnet

Ezekhez szintén adminisztrátornak kell lenni a UNIX/Linux rendszereken.

Hasznos matematikai programok telepítése és használata főként Ubuntun

Nem szándékozunk részletes leírást adni az egyes programok használatáról, csupán bemutatjuk telepítésüket, és egy kis ízelítőt adunk a tudásukból.

A példák Ubuntun lettek kipróbálva, de vélhetően hasonlóan működnek más Linux rendszer alatt is. Az Ubuntu Jauntyval (9.04) és újabb verziók alatt biztosan működnek.

Először a Python programozási nyelvre épülő lehetőségeket mutatjuk be. A Python alapjai elsajátíthatóak például a hivatalos oktató magyar nyelvű változatából is. Angol nyelven a hivatalos dokumentáción kívül a Dive into Python-t tudom ajánlani (még egyelőre ne a Python3-as verziót).

Megjegyzések más rendszerek felhasználóinak

Debian alatt többnyire ugyanolyan néven érhetőek el a csomagok és ugyanúgy telepíthetőek, mint Ubuntu alatt. A jelenlegi (2010. nyár) stabil változatban (lenny) vannak meg jól a csomagok: ott az alapértelmezett python a python2.5, és a python-pygraphviz csomag is létezik. A korábbi stabil változattal bütykölni kell.

RPM alapú disztribúciók

A program az elsődlegesen a debian csomagokra épülő apt csomagkezelőt használja. Ennek beüzemelését RPM alapú disztribúciók alatt nem próbáltam, de többnyire megtalálható az apt csomag a tárolókban (Mandriván, Fedorán és Scientific Linux alatt igen). Talán telepíthető az rpmfind oldalon található RPM csomagokból a python-apt. Hasonlóan érdemes keresni az rmpfind python-igraph és python-networkx csomagjai közül.

Fedora alatt jelenleg (2008. nyár) létezik numpy, scipy, matplotlib, ipython, tetex-beamer nevű csomag, nem találtam networkx-et, úgyhogy az a NetworkX honlapról kell gondolom tar.gz-ből feltenni.

Mandriva alatt jelenleg (2008. szeptember 2.) létezik python-numpy, python-scipy, python-matplotlib, ipython, latex-beamer nevű csomag, nem találtam networkx-et, úgyhogy az a NetworkX honlapról kell gondolom tar.gz-ből feltenni. Egyes gépekre ez az RPM-csomag is jó lehet. Más architekturákra is találhatunk változtatokat, ha rákeresünk a python-networkx csomagra.

Windows

Windows felhasználóknak érdemes megnézni a EasyInstallt. Másik lehetőség az Entougth Python Distribution mellyel a telepítés egyszerűbbek lehet, mint a csomagok összevadászásával, használata oktatási célokra ingyenes, és tartalmazza a scipy, numpy, ipython, matplotlib csomagokat. Ezekkel a Python-IGraph, az IPython és a NetworkX telepítése megtehető a Python hivatalos oldaláról letölthető eggek-ből (tojásokból).

További oldalak a telepítésről

Ha valakinek nem sikerült, hátha az alábbi oldalak segítenek.

Myers: The World is Your Python Lent Installation instructions (Linux, Windows és Mac OS)

A Scipy cluster oldala. Ennek a csomagnak a használatához több itt említett programra szükség van, ezért leírja a telepítésüket néhány platformon.

Pylab telepítés és indítás

A pylab a matplotlib csomag része és a célja MATLAB-hoz hasonló függvényeket nyújtson, amennyire az a Python nyelvvel összeegyeztethető.

Az alábbi példában láthatjuk, hogyan telepíthetjük a Pylab-ot és az mekkora területet használ fel az Ubuntuban alapból telepített csomagokon felül. Ez a MATLAB fél gigabájtjához képest elenyésző, és szabad szoftver. Vannak hiányosságai a MATLAB-hoz képest (pl. háromdimenziós grafikonok, felületek ábrázolása), de előnyei is (pl. a python összes csomagja használható, CGI-szkriptbe vagy Django-oldalba ágyazhatjuk a programunkat. (Itt és a továbbiakban a $ csak a parancsértelmező (shell) promptját jelöli, nem kell beírni.):

$ sudo apt-get install texlive-latex-extra texlive-lang-hungarian python-scipy ipython python-matplotlib latex-beamer
 (...)
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
 blt dvipng ipython libblas3gf libfftw3-3 libgfortran2 liblapack3gf
 libsuitesparse-3.1.0 libt1-5 python-configobj python-dateutil python-dev
 python-enthought-traits python-matplotlib python-matplotlib-data
 python-numpy python-pexpect python-scipy python-tk python-tz python2.5-dev
 tcl8.4 tex-common texlive-base texlive-base-bin texlive-common
 texlive-doc-base texlive-latex-base texlive-latex-recommended tk8.4
 (...)
0 frissített, 30 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Letöltés az archívumokból: 38,0MB
A művelet végrehajtása után 128MB lemezterület kerül felhasználásra.
Folytatni akarod [Y/n]?

Ez telepíti a következőket:

 • a python-numpy csomagot, mely a mátrixműveletekhez kell.
 • a python-scipy csomagot, mely itovábbi tudományos számításokat tesz lehetővé, például numerikus integrálást, gyors Fourier-transzformációt (FFT) vagy szélsőérték-keresést.
 • a python-matplotlib csomagot, mely a grafikonok rajzolásához kell.
 • a LaTeX-hez szükséges legfontosabb fájlokat.
 • latex-beamer-ben lehet szép LaTeX-es prezentációt írni

Az ipython egy másik interaktív python parancsértelmező, így indítjuk:

$ ipython
vagy
$ ipython -pylab

A pylabos változatban egy halom matematikai függvény elérhető, és a függvényábrázolás egyszerűbb. Továbbiakban ezt feltételezzük. A sima parancsértelmező a python paranccsal indul, a Python honlapon található oktatók (tutorial) ennek a promptját tartalmazzák, ami eltér az ipythonostól:

$ python
Python 2.5.2 (r252:60911, Apr 21 2008, 11:12:42)
[GCC 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> for i in [1,3,5,7]:
...  print i, i**3
...
1 1
3 27
5 125
7 343
>>>

Függvényábrázolás

A pylab MATLAB-hoz hasonló szintaktikát alkalmaz, amennyire a Python nyelv erre lehetőséget ad. Az alábbi példasorok MATLAB-ban is ugyanúgy működnek mint itt:

$ ipython -pylab
Python 2.5.2 (r252:60911, Apr 21 2008, 11:12:42)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 0.8.1 -- An enhanced Interactive Python.
?    -> Introduction to IPython's features.
%magic -> Information about IPython's 'magic' % functions.
help  -> Python's own help system.
object? -> Details about 'object'. ?object also works, ?? prints more.

 Welcome to pylab, a matplotlib-based Python environment.
 For more information, type 'help(pylab)'.

In [1]: x=linspace(0, 3*pi, 100)
In [2]: plot(x, sin(x))
Out[2]: [<matplotlib.lines.Line2D instance at 0x8b444ec>]

Eredményül az alábbi ábrát kapjuk egy ablakban:

_images/sinus3.png

Egy kis szótár a gráfokhoz

angol magyar
edge él
node, vertex (többesszáma verticies) csúcs
graph gráf
directed graph irányított gráf
path út (egymás utáni élek)
degree fokszám (csúcshoz kapcsolódó élek száma)
outward pointing edges kifelé mutató élek, ki-élek
cycle kör
acyclic graph körmentes gráf
connected összefüggő

Az IGraph telepítése és használata

Eddig nem írtunk a telepítéséről. A telepítők és forráskódok megtalálhatóak az IGraph oldalán. Telepítéséről az IGraph wikijében van leírás.

Bár a csúcsoknak lehet nevet adni, alapból 0-tól kezdődő sorszámok azonosítják. A csúcsok hozzáadásakor (4. lépés) csak darabszámot kell megadni. A speciális gráfokat (Full, Barabasi, Erdos_Renyi) a Graph osztály osztálymetódusaiként érhetjük el (5. lépés). Gyors összefoglalót egy gráfról a summary függvénnyel kaphatunk (7. lépés).:

In [1]: import igraph

In [2]: g=igraph.Graph()

In [3]: g.add_vertices(8)
Out[3]: <igraph.Graph object at 0x905ef2c>

In [4]: g.add_edges([(1,2), (2,4), (3,5)])
Out[4]: <igraph.Graph object at 0x905ef2c>

In [5]: g=igraph.Graph.Full(9)

In [6]: g.delete_edges([(3,4), (6,7), (0,1)])
Out[6]: <igraph.Graph object at 0x905eaac>

In [7]: igraph.summary(g)
9 nodes, 33 edges, undirected

Number of components: 1
Diameter: 2
Density: 0.9167
Average path length: 1.0833

In [8]: igraph.plot(g, layout="circular")
Out[8]: <igraph.drawing.Plot object at 0x911556c>

Az elrendezés (layout) határozza meg, hová kerünek az egyes csúcsok az ábrán. Ábrákhoz gyakran érdemes a "circular" vagy "kk" (kamada-kawai) elrendezést (layout) használni. A 8. lépésben a következő ábrát kapjuk:

_images/almostfull3.png

A gráfábrák készítéséhez nincs szükség a -pylab opcióra.

A NetworkX telepítése és használata

Honlap: http://networkx.lanl.gov/wiki

Telepítsük a python-networkx csomagot:

$ sudo apt-get install python-networkx

Megjegyzés a NetworkX modul telepítéséhez. Ha máshogy nem megy a NetworkX telepítése, vagy a 0.99-esnél régebbi verziót tartalmaz a rendszerünk akkor a következőkképpen is eljárhatunk. Töltsük le innen a forrást és csomagoljuk ki belőle a networkx könyvtárat. Ha abban a könyvtárban dolgozunk, amiben ez a könyvtár van, akkor ez a modul be fog töltődni. Használhatjuk ezt a megoldást arra is, hogy a gépünkön lévő másik változat mellett ezt a változatot használjuk.

Indítsuk el az ipython-t a pylab opcióval és dolgozzunk vele:

$ ipython -pylab
(...)
In [1]: import networkx

In [2]: G = networkx.Graph()

In [3]: G.add_edge(1,3)

In [4]: G.add_cycle([3,4,5,2])

In [5]: networkx.draw(G)

Ezzel létrehoztunk és kirajzoltunk egy gráfot:

_images/draw_graph3.png

pylab opció nélkül vagy egy programban még szükség lett volna a következő sorokra:

import pylab # Akárhol, akár az elején is
pylab.show() # A networkx.draw után

A fenti példában létrehoztunk egy irányítatlan gráfot, majd hozzáadtun egy élt majd egy kört. A G-nek egy halom metódusa (tagfüggvénye) van. Mindet megtudhatjuk, ha az ipythonban G. után <Tab>-ot nyomunk:

In [7]: G.
G.add_cycle     G.__doc__      G.neighbors_iter
G.add_edge      G.edge_boundary   G.__new__
G.add_edges_from   G.edges       G.node_boundary
G.add_node      G.edges_iter     G.nodes
G.add_nodes_from   G.__getattribute__  G.nodes_iter
G.add_path      G.get_edge      G.number_of_edges
G.adj        G.__getitem__    G.number_of_nodes
G.__class__     G.has_edge      G.order
G.clear       G.__hash__      G.prepare_nbunch
G.__contains__    G.has_neighbor    G.__reduce__
G.copy        G.has_node      G.__reduce_ex__
G.degree       G.info        G.__repr__
G.degree_iter    G.__init__      G.__setattr__
G.__delattr__    G.is_directed    G.size
G.delete_edge    G.__iter__      G.__str__
G.delete_edges_from G.__len__      G.subgraph
G.delete_node    G.__module__     G.to_directed
G.delete_nodes_from G.name        G.to_undirected
G.__dict__      G.neighbors     G.__weakref__

Az add_cycle parancshoz hasonlóan útvonalat is hozzáadhatunk az add_path paranccsal. Mindkettő argumentumának jó a lista. Megkérdezhetjük egy csúcs fokszámát degree, vagy hogy szomszédja-e egy másik has_neighbor (logikai értéket ad). Esetleg irányított gráffá is alakíthatjuk to_directed. Ha valamelyikről leírást szeretnénk ipythonban, kérdőjelet rakjunk utána:

In [8]: G.degree(3)
Out[8]: 3

In [9]: G.has_neighbor?
Type:     instancemethod
Base Class:  <type 'instancemethod'>
String Form: <bound method Graph.has_neighbor of
<networkx.graph.Graph object at 0x8a05eac>>
Namespace:  Interactive
File:     /var/lib/python-support/python2.5/networkx/graph.py
Definition:  G.has_neighbor(self, u, v)
Docstring:
  Return True if node u has neighbor v.

  This is equivalent to has_edge(u,v).


In [10]: G.has_neighbor(1,3)
Out[10]: True

In [11]: G.add_path([1,6,7,9,8])

In [12]: D = G.to_directed()

Feladatok

 1. Rajzoljuk ki az átalakított D gráfot.
 2. Adjunk hozzá D-hez egy újabb útvonalat. Milyen éleket hoztunk létre?
 3. Adjunk hozzá egy élt D-hez.
 4. Irassuk ki egy csúcs ki-fokszámát (kimenő éleinek számát). (Segít a <Tab>.)

Szimbolikus számítások sympy-vel

Ez egy adalék inkább érdekességképpen.

Telepítsük a sympy csomagot és indítsuk el az értelemzőt:

$ sudo apt-get install python-sympy
$ isympy

Ez utóbbi értelmező az ipython egy változata. A kimenetet szebb formában hozza létre, mint alapfokú indításkor, és rögtön használhatjuk az x, y, z valós, és k, m, n egész szimbólumokat.

Lássuk miket tudunk vele csinálni. Például szimbolikusan differenciálni:

In [7]: s = x**4 + sin(4*x)

In [8]: diff(s, x)
Out[8]:
  3
4*x + 4*cos(4*x)

Most integráljuk ugyenezt a függvényt:

In [3]: integrate(s,x)
Out[3]:
       5
 cos(4*x)  x
- ──────── + ──
   4    5

UTF-8-as kódolású terminálokon (az Ubuntuban a GNOME terminálja ilyen) kihasználja a kódolás adta lehetőségeket az eredmény (pi*képzetes egység) kiirásakor:

In [4]: log(-1)
Out[4]: π*ⅈ