Kifejezések egyszerűsítése és zárójelfelbontás

Ha nem megy ez az oldal, akkor itt lehet gyakorolni.

In [1]:
import sympy
from sympy import *
init_printing()
x, y, z, t = symbols('x y z t')
k, m, n = symbols('k m n', integer=True)
f, g, h = symbols('f g h', cls=Function)
In [2]:
print(sympy.__doc__)
SymPy is a Python library for symbolic mathematics. It aims to become a
full-featured computer algebra system (CAS) while keeping the code as simple
as possible in order to be comprehensible and easily extensible. SymPy is
written entirely in Python. It depends on mpmath, and other external libraries
may be optionally for things like plotting support.

See the webpage for more information and documentation:

  http://sympy.org


Egyszerűsítés

Egyszerüsíthetjük a kifejezéseket a simplify paranccsal.

Feladat: Egyszerűsítsük a $cos^2 x + sin^2 x$ kifejezést!

In [18]:
g = cos(x)**2 + sin(x)**2
print(g, "egyszerűsítve", simplify(g))
g
sin(x)**2 + cos(x)**2 egyszerűsítve 1
Out[18]:
$$\sin^{2}{\left (x \right )} + \cos^{2}{\left (x \right )}$$
In [20]:
f = (x**2 + 2*x -15) / (2*x**3 + 10*x**2)
f
Out[20]:
$$\frac{x^{2} + 2 x - 15}{2 x^{3} + 10 x^{2}}$$
In [21]:
simplify(f)
Out[21]:
$$\frac{x - 3}{2 x^{2}}$$

Polinomok hatványai, a Pascal-háromszög

In [14]:
f = x + y 
expand(f**2)
Out[14]:
$$x^{2} + 2 x y + y^{2}$$
In [3]:
f = x + y
for i in range(8):
  print("{}. hatvány:".format(i))
  pprint(expand(f**i))
  print()
0. hatvány:
1

1. hatvány:
x + y

2. hatvány:
 2      2
x + 2⋅x⋅y + y 

3. hatvány:
 3   2     2  3
x + 3⋅x ⋅y + 3⋅x⋅y + y 

4. hatvány:
 4   3    2 2    3  4
x + 4⋅x ⋅y + 6⋅x ⋅y + 4⋅x⋅y + y 

5. hatvány:
 5   4     3 2    2 3    4  5
x + 5⋅x ⋅y + 10⋅x ⋅y + 10⋅x ⋅y + 5⋅x⋅y + y 

6. hatvány:
 6   5     4 2    3 3    2 4    5  6
x + 6⋅x ⋅y + 15⋅x ⋅y + 20⋅x ⋅y + 15⋅x ⋅y + 6⋅x⋅y + y 

7. hatvány:
 7   6     5 2    4 3    3 4    2 5    6  7
x + 7⋅x ⋅y + 21⋅x ⋅y + 35⋅x ⋅y + 35⋅x ⋅y + 21⋅x ⋅y + 7⋅x⋅y + y 

Az alábbi program kinyomtatja a Pascal-háromszöget

Nem kell érteni a programkódot, de az eredményt érdemes összehasonlítani a fenti polinomok együtthatóival.

In [14]:
from math import factorial as f


def C(n, k):
  return f(n) // (f(k) * f(n-k))


def Pascal_row(n):
  return [C(n, k) for k in range(n+1)]


def binom_eloszlas(n, p, k):
  return C(n, k) * p**k * (1 - p)**(n - k)


def binom(n):
  print("(x+y)^{} = ".format(n), end="")
  x_exps = [e for e in range(n+1)]
  y_exps = [n-e for e in x_exps]
  tri_tuples = [t for t in zip(Pascal_row(n), x_exps, y_exps)]
  terms = ["{}*x^{}*y^{}".format(*t) for t in tri_tuples]
  print(*terms, sep=" + ")


def maxlength(n):
  return len(str(C(n, n//2)))


def print_Pascal_triangle(n_max=16):
  ml = maxlength(n_max)
  rowlength = (ml+1)*(n_max+1)
  for n in range(n_max+1):
    Pascal_row_text = [str(c).ljust(ml) for c in Pascal_row(n)]
    print(" ".join(Pascal_row_text).center(rowlength))

print_Pascal_triangle()
                        1                           
                       1   1                         
                     1   2   1                        
                    1   3   3   1                      
                  1   4   6   4   1                     
                 1   5   10  10  5   1                   
               1   6   15  20  15  6   1                  
              1   7   21  35  35  21  7   1                
            1   8   28  56  70  56  28  8   1               
           1   9   36  84  126  126  84  36  9   1             
         1   10  45  120  210  252  210  120  45  10  1            
        1   11  55  165  330  462  462  330  165  55  11  1          
      1   12  66  220  495  792  924  792  495  220  66  12  1         
     1   13  78  286  715  1287 1716 1716 1287 715  286  78  13  1       
   1   14  91  364  1001 2002 3003 3432 3003 2002 1001 364  91  14  1      
  1   15  105  455  1365 3003 5005 6435 6435 5005 3003 1365 455  105  15  1    
1   16  120  560  1820 4368 8008 11440 12870 11440 8008 4368 1820 560  120  16  1   

Behelyettesítés

Behelyettesíthetünk a függvények subs metódusával. Ilyenkor meg kell adni azt, hogy melyik változó helyére, és azt is, hogy milyen értéket, vagy kifejezést.)

In [5]:
g = expand(f**5)
g
Out[5]:
$$x^{5} + 5 x^{4} y + 10 x^{3} y^{2} + 10 x^{2} y^{3} + 5 x y^{4} + y^{5}$$
In [6]:
g.subs(y, 2)   # y helyére 2-őt írunk.
Out[6]:
$$x^{5} + 10 x^{4} + 40 x^{3} + 80 x^{2} + 80 x + 32$$
In [7]:
g.subs(y, 2).subs(x, 3) # Az előző lépés után még x helyére 3-at helyettesítünk.
Out[7]:
$$3125$$
In [8]:
(2 + 3)**5
Out[8]:
$$3125$$

Az eredeti g-ben x helyére -2y értéket írunk:

In [9]:
g.subs(x, -2*y)
Out[9]:
$$- y^{5}$$
In [10]:
(-2*y + y) ** 5
Out[10]:
$$- y^{5}$$

Az eredeti g-ben x helyére -2 értéket írunk. (Ilyenkor y kitevője szerint fogja csökkenő sorrendbe rendezni a sympy modul a tagokat.)

In [11]:
g.subs(x, -2)
Out[11]:
$$y^{5} - 10 y^{4} + 40 y^{3} - 80 y^{2} + 80 y - 32$$
In [13]:
expand((-2 + y) ** 5)
Out[13]:
$$y^{5} - 10 y^{4} + 40 y^{3} - 80 y^{2} + 80 y - 32$$