Formális nyelvek

Definíció

 Szavak halmaza

 Szavak: szimbólumsorozatok (sztringek)

 A szimbólumok halmaza a nyelv ábécéje, jele Σ (nagy szigma)

Megadásuk

 Halmazjelöléssel

 Nyelvtannal

  generálja a nyelvet

  nyelvtanosztályok

See Also: Nyelvosztályok (ezalapján csoportosítjuk a nyelveket)

 Automatával

  felismeri a nyelvet

  típusai

   véges automata (final automaton)

    determinisztikus (DFA)

    nemdeterminisztikus (NFA) átalakítható DFA-vá (a felismert nyelv marad)

   veremautomata (push down automaton)

   Turing-gép

 Egyéb módon

  pl. reguláris kifejezéssel

Nyelvosztályok

See Also: nyelvtanosztályok (ezalapján csoportosítjuk a nyelveket)

 a generáló nyelvtanban megengedett nyelvtani szabályok szerint csoportosítjuk

 4 fontos nyelvcsalád, egymást tartalmazzák

  reguláris (regular): A→aB vagy A→a (lehet A=B) (S→ε, ha nincs S jobboldalt)

  környezetfüggetlen (Context Free, CF): A→ω

  környezetérzékeny (Context Sensitive, CS): αAβ→αωβ

  általános: semmi más nem fontos, csak legyen baloldalt nemterminális